Privacy Verklaring

Datum van inwerkingtreding 13 juni 2011; Laatst gewijzigd 23 oktober 2018


Wanneer u van de dienstverlening van The Working Class gebruik maakt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Deze privacy policy is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Mocht u een vraag over onze privacy policy hebben, kunt u contact op nemen met ons.

Doeleinden:

Als u gebruik maakt van de dienstverlening van The Working Class, en/of omdat u zelf bij het versturen van een e-mail persoonsgegevens aan The Working Class verstrekt worden deze gegevens gebruikt voor het verrichten van onze dienstverlening.

The Working Class maakt in haar dienstverlening gebruik van de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer

The Working Class verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy policy tenzij; u hier specifiek schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Gebruik van uw gegevens:

Wanneer u contact met The Working Class op neemt of reeds al gebruik maakt van haar dienstverlening vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de verzochte dienst uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van The Working Class of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en enkel gebruiken voor de door u gespecificeerde dienstverlening.

Communicatie:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar The Working Class verstuurt, is het mogelijk dat de desbetreffende berichten worden bewaard. Soms vraagt The Working Class u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie (i.e. offerte, dienstverlening of consult) relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden verwerkt door onze webhost en eventueel opgeslagen op eigen beveiligde server van The Working Class of die van een derde partij. The Working Class zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover The Working Class beschikt.

The Working Class doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Delen met derden:

The Working Class verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookie verklaring:

De website www.theworkingclass.nl maakt géén gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) zodat de website naar behoren functioneert en ons de mogelijkheid geeft bij te houden welke pagina’s worden bezocht.

Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar policy@theworkingclass.nl.

The Working Class zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

The Working Class neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. www.theworkingclass.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van en/of door The Working Class verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via policy@theworkingclass.nl.

Veranderingen:

Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op www.theworkingclass.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact:

Mocht u om wat voor reden dan ook na aanleiding van het doorlezen van de privacy policy vragen of opmerkingen hebben kunt u ons bereiken via onderstaande contact informatie.